Popis zařízení

 

AGUR s.r.o. (mamografické pracoviště) provádí vyšetření tohoto typu od roku 1994, následně prošlo akreditačním řízením a stalo se součástí celostátního preventivního programu.

Pracoviště provádí veškeré diagnostické výkony s touto problematikou spojené. Naše centrum má dokonalou návaznost na kvalifikované odborníky chirurgie, onkologie a nukleární medicíny v místě, na KOC v Jihlavě a světově uznávanou Bioptickou laboratoř v Plzni. Magnetická rezonance, konzultace a stereotaktická vyšetření jsou dostupná a objednávána v MOÚ v Brně – Žlutý kopec 7 nebo dle přání klientky. Genetické konzultace a vyšetření jsou domluvena v centru Jihlava i MOÚ Brno. Centrum pracuje pod vedením zkušené lékařky MUDr. Věry Koubové. Oddělení vyšetří v průběhu 1 roku cca 8 000 klientek, a to jak diagnostických, tak hlavně preventivních. K preventivnímu sledování i následnému sledování léčby je zajištěna celoživotní kontinuita.

Oddělení je vybaveno moderním digitálním mamografickým přístrojem Hologic Selenia, který splňuje veškerá náročná kritéria akreditačního řízení, stejně tak doplňující ultrasonografická vyšetření jsou prováděna na moderním UZ přístroji MEDISON. V případě stagingového sledování možno provést i UZ vyš. břicha. Oddělení je vybaveno i instrumentariem pro core-cut biopsii. Preventivní vyšetření ženy je ukončeno předáním výsledku pro obvodního lékaře a gynekologa a poučením lékařkou o časovém intervalu dalšího vyšetření. Oddělení dbá na bezproblémovou komunikaci s našimi klientkami. Poučeny bývají i klientky u nichž z různých důvodů přichází v úvahu výkon biopsie, nebo vyšetření na vyšším typu pracoviště (kontakt s odděleními MOÚ Brno).

Ordinační doba mamografického pracoviště: 

Pondělí: 7:30 - 16:00

Úterý: 7:30 - 14:00

Středa: 7:30 - 14:30

Čtvrtek: 7:30 - 14:30

Pátek 7:30 - 14:00

agur s.r.o.

Osvobození 1699
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Mapa k nám


kontakt

tel: (+420) 565 325 036
mob: (+420) --- --- ---
fax: (+420) --- --- ---
e-mail: agur@seznam.cz
web: www.agur.cz