osteodentzitometrie

Osteodenzitometrické vyšetření provádí na adrese Osvobození 1699, Pelhřimov od 1.8.2022 firma DS radiodiagnostika, s.r.o.. Vyšetření je prováděno na celotělovém kostním denzitometru americké firmy HOLOGIC.

Toto vyšetření s jistotou odpoví na otázku, zda ve vašem případě je či není nutno zahájit léčbu. Jestliže ano, pak u vás vyšetření odhalilo onemocnění kostí, jež se nazývá osteoporóza. Zdánliě bez příčiny docházi u nemocných zejména ke zlomeninám kyčlí, předloktí a obratlů. Zlomenin statisticky přibývá po padesátém roku věku více u žen, což souvisí s hormonálními změnami v klimakteriu.

Všechny poznatky o této nemoci, která nabývá většího rozsahu i vzhledem k prodlužujícímu se věku, se sjednocují v poznání, že se jedná o velmi závažné onemocnění.

Jestliže existuje možnost měření kostní hustoty, věříme, že ji využijet. Jedná se o bezbolestné, přesné a srovnatelné měření bez jakéhokoli subjektivního vlivu vyšetřujícího


1.4.2023 byl spuštěn celostátní populační program časného záchytu osteoporózy v ČR. 

Máme uzavřenou smlouvu s VZP ČR, VoZP, ČPZP na denzitometrická vyšetření. Na tato vyšetření, která jsou hrazená z pojištění je nutné doporučení od lékaře.

U ostatních pojišťoven provádíme  vyšetření za samoplatbu.

Vyšetření stojí 600,- Kč.

Na vyšeření je nutné se objednat na tel.: 778 982 142.

Ordinační doba: dle objednávek


agur s.r.o.

Osvobození 1699
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Mapa k nám


kontakt

tel: (+420) 565 325 036
mob: (+420) --- --- ---
fax: (+420) --- --- ---
e-mail: agur@seznam.cz
web: www.agur.cz